Diensten

Ik verleen als zelfstandig ondernemer ondersteuning en advies op de volgende gebieden.

 De kwaliteit van de afname en beoordeling van de examens.

 Het evalueren van het examenproces.

 De vaststelling en analyse van examenresultaten.

 Het controleren of een student voldoet aan de eisen voor het verkrijgen van een diploma.

 De behandeling van verzoeken zoals vrijstellingen en aangepaste examinering.

 Maatregelen bij klachten, fraude of onregelmatigheden.

 Het toezien op de uitvoering van beleid en wet- en regelgeving.

 Het signaleren van risico’s en het doen van voorstellen om die risico’s te beperken.

 De uitvoering van examentaken door onderwijsteams.

 Het stroomlijnen van de communicatie tussen uitvoering en controle.

Kan ik u met een of meer werkzaamheden van dienst zijn? Neem even contact op!